Naczelna Rada Adwokacka skierowała do prezydenta, rządu oraz Sejmu i Senatu petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do silniejszego uregulowania rynku usług prawnych. Na początku lutego br. senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji postanowiła wstrzymać się z wyrażeniem stanowiska do czasu otrzymania opinii szeregu instytucji.
Według NRA propozycja ma zapewnić konsumentom oraz przedsiębiorcom profesjonalną i rzetelną pomoc prawną. Adwokatura argumentuje, że przeciętny człowiek nie odróżnia „kancelarii adwokackiej” lub „kancelarii radcy prawnego” prowadzonej przez przedstawiciela regulowanego zawodu od „kancelarii prawnej” lub „kancelarii doradztwa prawnego”, do której założenia wystarczy ukończenie 18. roku życia.