Stosowanie prawa podatkowego w Polsce jest wyjątkowo trudne. Nie tylko z powodu wyjątkowo częstych zmian przepisów, których nie rozumieją już ani posłowie, ani urzędnicy, ani sądy, a co dopiero mówić o zwykłych obywatelach, ale przede wszystkim z powodu złego, wręcz wrogiego nastawienia aparatu skarbowego do podatników, zwłaszcza przedsiębiorców, oraz roztaczania nad nim parasola ochronnego przez sądy. Teoretycznie prawo zapewnia podatnikom gwarancje ochrony ich praw, ale praktyka pokazuje, że są one permanentnie lekceważone, nie tylko przez pracowników administracji skarbowej, lecz także – co gorsza – przez sądy administracyjne, które winny stać na ich straży. Wszak to elementarna powinność tych sądów, która także coraz częściej jest lekceważona, co wyjątkowo dobrze widać na przykładzie spraw dotyczących zwrotu podatku VAT.

Zwrot nie taki szybki