Organ ocenił, że powinny odbyć się dwa oddzielne wydarzenia, a organizację jednego należy uznać ze nieefektywną realizację pomocy finansowej.
Oba koła złożyły swoje wnioski o wsparcie finansowe w sierpniu 2021 r., na podstawie par. 13zi rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.). Biuro powiatowe ARiMR rozpatrzyło je pozytywnie i przyznało po 8 tys. zł dofinansowania. Organizowane wspólnie wydarzenie odbyło się 5 września 2021 r. Zapewniono możliwość zaszczepienia się oraz – zgodnie z wymogami rozporządzenia – atrakcje kulturalne. W lutym 2022 r. kierownik Biura Powiatowego ARiMR zobowiązał jednak oba koła do zwrotu całej kwoty. Jego argumentację poparł WSA, który stwierdził, że skoro koło we wniosku podało, że jest organizatorem wydarzenia, to powinno zrobić to samodzielnie.