Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek podjął decyzję o odwołaniu z dniem 31 grudnia 2022 r. Hanny Machińskiej z funkcji zastępcy RPO. Od początku 2023 r. nowym zastępcą Rzecznika zostanie dr hab. Wojciech Brzozowski z Uniwersytetu Warszawskiego - poinformowało w środę Biuro RPO.

Hanna Machińska

Machińska jest zastępcą RPO od 26 września 2017 r. Powołał ją poprzedni Rzecznik - Adam Bodnar. W ramach Biura RPO Machińska była odpowiedzialna m.in. za nadzór na Zespołem Krajowego Mechanizm Prewencji, Zespołu ds. Wykonywania Kar i Wydziałem ds. Współpracy Międzynarodowej.

Machińska w 1973 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1973 r. pracowała na tym wydziale. Tytuł naukowy doktora uzyskała w 1978 r. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Logiki i Argumentacji Prawniczej. W latach 1991-2002 pracowała w Centrum Europejskim UW, a w latach 2002-2010 pełniła funkcję dyrektora Biura Informacji Rady Europy, a od 2011 r. do 3 marca 2017 r. była dyrektorką Biura Rady Europy.

W środowym komunikacie Biura Rzecznika przekazano, że jednocześnie Marcin Wiącek podjął decyzję o powołaniu z dniem 1 stycznia 2023 r. dr hab. Wojciecha Brzozowskiego, prof. UW, na stanowisko zastępcy RPO.

Wojciech Brzozowski

Nowy zastępca RPO jest doktorem habilitowanym nauk prawnych (2017 r.), profesorem Uniwersytetu Warszawskiego (od 2020 r.), kierownikiem Zakładu Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UW (od 2017 r.) i członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020–2023. Na UW prowadzi wykłady z praw człowieka.

"Specjalizuje się w prawach człowieka, prawie konstytucyjnym i wyznaniowym. Jest autorem ponad stu publikacji w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym monografii poświęconych bezstronności światopoglądowej władz publicznych oraz niezależności konstytucyjnego organu państwa. Jest także współautorem cieszącego się powodzeniem podręcznika do praw człowieka" - poinformowało Biuro Rzecznika.

Brzozowski w latach 2013–2017 był też zatrudniony na stanowisku eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. W 2022 r. został natomiast powołany przez RPO do składu Komitetu Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Monika Wiszyńska-Rakowska

Zastępcami RPO są jeszcze Stanisław Trociuk i Valeri Vachev.

Ponadto w środę - jak przekazano - na stanowisko pełnomocnika do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami Wiącek powołał Monikę Wiszyńską-Rakowską. "Monika Wiszyńska-Rakowska będzie zajmowała się koordynowaniem w Biurze RPO działań dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami" - poinformowało Biuro Rzecznika. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński