Jak wskazuje autor opracowania, dr Paweł Ostaszewski, dane roczne biura prewencji Komendy Głównej Policji pokazują, że najwięcej przypadków przemocy domowej odnotowano w 2014 r. Później zarówno liczba zgłaszanych tego typu zdarzeń, jak i wszczynania procedur na podstawie Niebieskiej karty zaczęła powoli spadać. Ostatnie pełne roczne dane – za 2021 r. – wskazują, że po raz pierwszy od 2013 r. liczba założonych Niebieskich kart spadła poniżej progu 70 tys. Odnotowano również mniej przypadków przemocy, choć ich liczba nadal jest wysoka. W 2020 r. policjanci potwierdzili stosowanie przemocy ponad 164 tys. razy, a w 2021 r. – ponad 141 tys. razy. W ostatnim roku wciąż najczęściej stosowaną formą przemocy było znęcanie psychiczne (ponad 70 tys. interwencji) oraz fizyczne (ponad 50 tys.). Rzadziej odnotowywano przypadki przemocy seksualnej, ekonomicznej oraz innych form. Z policyjnych zestawień wynika również, że spadła liczba osób stosujących przemoc pod wpływem alkoholu, które trzeba było umieścić w izbie wytrzeźwień.
Od listopada 2020 r. weszły w życie nowe przepisy tzw. ustawy antyprzemocowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 956). Dały one policjantom możliwość nakazania osobom podejrzewanym o stosowanie przemocy natychmiastowego opuszczenia mieszkania (zamieszkiwanego wspólnie z innymi domownikami) lub wydania zakazu zbliżania się do lokalu. Taki nakaz lub zakaz obowiązuje maksymalnie 14 dni, później decyzję o ewentualnym wydłużeniu środka może podjąć sąd.