Konieczność jak najszybszego usuwania z sieci niebezpiecznych materiałów wynika z uchwalonego przed rokiem unijnego rozporządzenia 2021/784 w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Powinniśmy je stosować od czerwca 2022 r. Aby to jednak było możliwe, musimy do krajowych ustaw wprowadzić przepisy, które przesądzą choćby, kto będzie wydawał nakazy usuwania treści terrorystycznych. Stąd projekt zmian w ustawach o: działaniach antyterrorystycznych i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, który właśnie opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.