Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1366 ze zm.) stanowi, że osoby, które ukończyły 35. rok życia, nie mogą kandydować na aplikację sędziowską ani prokuratorską, a te, które osiągnęły 40. rok życia – na aplikacje uzupełniające. Zdaniem prof. Marcina Wiącka regulacje te są niezgodne z ustawą zasadniczą, a zwłaszcza z wynikającymi z niej zasadami równego traktowania i niedyskryminacji. Ponadto, twierdzi RPO, mają one podważać gwarancję równego dostępu do służby publicznej.
Wniosek do TK to efekt skarg, które trafiały do Biura RPO. Organ uznał bowiem, że argumenty w nich przedstawiane zasługują na uwzględnienie. Jak zauważył, często zdarza się tak, że pewne osoby dopiero po ukończeniu wieku wskazanego w zaskarżonych przepisach mogą sobie pozwolić na dalsze rozwijanie się pod względem zawodowym. A powodów takiej sytuacji może być wiele. Wśród nich RPO wskazał np. konieczność zgromadzenia odpowiednich środków finansowych, pozwalających na kontynuowanie nauki, czy też pozostawanie na urlopie macierzyńskim bądź tacierzyńskim.