O podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oczekujących na objęcie stanowiska asesora sądowego - zaapelowała w piątek Krajowa Rada Sądownictwa. Apel skierowano "w szczególności do Prezydenta RP".

Jak zaznaczono w piątkowym stanowisku KRS apel wystosowano mając na uwadze "sytuację prawną aplikantów KSSiP, którzy dokonują wyboru wolnego stanowiska asesorskiego". Załącznikiem do stanowiska Rady jest projekt nowelizacji ustawy o KSSiP odnoszący się do tej kwestii, który mógłby stać się podstawą przyszłej inicjatywy ustawodawczej.

Bez środków do życia

W przekazanym mediom komunikacie przewodniczącej KRS sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej wyjaśniono, że proponowany projekt dotyczy statusu absolwentów KSSiP do czasu zatrudnienia ich na stanowisku asesora sądowego. Status ten - jak wskazano - nie został bowiem "uregulowany w sposób, który obejmowałby tę grupę ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz zapewniał środki do życia".

Długa procedura nominacyjna

"Procedura nominacyjna jest skomplikowana i wieloetapowa. Prowadzi to do tego, że od czasu złożenia egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego i wybrania przez kandydata wolnego stanowiska asesorskiego do czasu mianowania na stanowisko asesora sądowego może upłynąć nawet kilkumiesięczny okres" - wskazano w uzasadnieniu projektu przygotowanego przez KRS.

Jak dodano, obecnie "dochodzi do sytuacji, w której niektórzy absolwenci pozostają bez środków pozwalających na utrzymanie siebie i rodziny oraz bez gwarancji na wypadek choroby lub innych wypadków losowych".

Obligatoryjne zatrudnienie

Projekt przewiduje w związku z tym obligatoryjne zatrudnienie absolwenta KSSiP na stanowisku asystenta sędziego w sądzie, którym docelowo ma objąć on stanowisko asesora sądowego, o ile wyrazi on taką wolę.

Taka zmiana ma dać możliwość podjęcia zatrudnienia przez tę grupę osób i objęcia ich ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym. "Proponowane zmiany powinny zapobiec powtarzającej się już od kliku lat sytuacji, w której takie osoby oczekują na mianowanie na stanowisko asesora powyżej czterech miesięcy, pozostając w tym czasie bez ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i środków na utrzymanie" - wskazuje KRS.

Zdaniem Rady takie rozwiązanie przed absolwentami KSSiP "otwiera również możliwość wcześniejszego zapoznania się ze sprawami sądowymi zwykłych obywateli, które oczekują na rozpoznanie".

Absolwenci KSSiP są uprawnieni do wyboru jednego z wolnych stanowisk asesorskich według kolejności miejsca zajmowanego na liście klasyfikacyjnej przeegzaminowanych aplikantów. Następnie Prezydent RP, na wniosek KRS, mianuje te osoby na stanowiska asesorów sądowych. Dokonanie aktu mianowania pozostaje poza kompetencją KRS i ministra sprawiedliwości. Procedura, w czasie pomiędzy wyborem stanowiska asesorskiego a mianowaniem, może jednak trwać kilka miesięcy. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński