Sejm przyjął w piątek dwie poprawki Senatu do nowelizacji mającej ułatwić składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, zwiększyć dostępność do danych z rejestru na unijnym portalu i wymianę między rejestrami państw UE. Ustawa z poprawkami trafi teraz do prezydenta.

W głosowaniu o odrzucenie poprawek udział wzięło 451 posłów; nikt nie głosował "za", przeciwko odrzuceniu poprawek opowiedziało się 451 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wniesione w ubiegłym tygodniu przez Senat poprawki mają charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

Przygotowana przez resort sprawiedliwości nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych dostosowuje polskie przepisy do regulacji europejskich - dyrektywy PE i Rady UE z czerwca 2019 r. odnoszącej się do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.

"Zmiana stanowi etap wdrożenia unijnego pakietu prawa spółek. Szybciej, łatwiej, bardziej przejrzyście. Zmiana ta przysłuży się do redukcji obciążeń i kosztów przedsiębiorców, przysłuży się obrotowi gospodarczemu" - mówił we wrześniu wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Według niego po wejściu w życie nowych przepisów wymiana danych między unijnymi rejestrami będzie odbywała się automatycznie i bezpłatnie przez "system integracji rejestrów".

Według autorów ustawy zmiany "spowodują, że w polskich warunkach będzie można łatwiej zarejestrować spółki, a dane będą łatwiej dostępne dla innych krajów członkowskich, również polskie firmy będą w łatwiejszy sposób mogły pokazywać swoją wiarygodność poprzez udostępnianie danych w innych językach w Krajowym Rejestrze Sądowym".

Nowelizacja zakłada m.in. ułatwienia dla przedsiębiorców zagranicznych w zakresie rejestracji, składania dokumentów do rejestru poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w języku polskim oraz innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych wzorców umów oraz informacji o zasadach rejestracji spółek, zasadach reprezentacji oraz zasadach powoływania się na informacje w rejestrze.

Zgodnie z nowelą uzupełnieniu ma ulec także zakres danych udostępnianych za pośrednictwem rejestrów m.in. o niepowtarzalny identyfikator europejski i oznaczenie państwa UE, w którym zarejestrowano oddział spółki.

Ponadto rozszerzona ma zostać wymiana pomiędzy rejestrami za pośrednictwem systemu integracji rejestrów. Ma to dotyczyć informacji o zmianach podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego oraz o rejestracji lub wykreśleniu oddziału firmy. "Rozwiązanie to ma na celu zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku składania do Krajowego Rejestru Sądowego wniosków w zakresie danych objętych tą wymianą" - zaznaczono.

Przepisy mają wejść w życie 15 grudnia br.(PAP)

autorzy: Mateusz Mikowski, Sylwia Dąbkowska-Pożyczka