Ponowne rozpoznanie sprawy następuje w tym samym składzie