Jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu na łamach DGP, ponad 100 aplikantów aplikacji sądowej od lipca pozostaje bez środków do życia, nie przysługuje im także ubezpieczenie społeczne. Wszystko przez przedłużające się procedury nominacyjne. Nad problemem postanowiła pochylić się na trwającym właśnie posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa.

Podczas pierwszego dnia posiedzenia omówiono sprawy, którymi wcześniej zajmowało się kolegium KRS. Wśród poruszanych tematów była sytuacja, w jakiej obecnie znajdują się aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy oczekują na powołanie na urząd asesora sądowego. Jak referowała Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca rady, po zbadaniu sprawy okazało się, że większość uchwał KRS zawierających wniosek o przedstawienie prezydentowi kandydatów na urząd asesora sądowego przekazano prezydentowi jeszcze w lipcu, niektóre jednak zostały przesłane w sierpniu.
– Problem sprowadza się do tego, że aplikanci muszą odebrać uchwałę, na co mają dwa tygodnie, a później należy doliczyć kolejne dwa tygodnie, bo tyle czasu mają zainteresowani na złożenie odwołania od uchwały. To oczywiście wydłuża całą procedurę – mówiła sędzia Pawełczyk-Woicka.
Jak powiedziała, prezydium zobowiązało przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa do powołania zespołu, który wypracowałby projekt mający zaradzić problemowi. Skoro jednak przyjęcie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych jest niezależne od KRS, prezydium postanowiło podjąć stanowisko, zgodnie z którym uchwały dotyczące kandydatów na stanowisko asesorów miałyby być przekazywane prezydentowi niezwłocznie po ich podjęciu, bez względu na tryb odwoławczy.
– To przyspieszy procedurę – podkreśliła przewodnicząca KRS.
Wątpliwości co do tego miał jednak sędzia Paweł Styrna. Jego zdaniem może to bowiem negatywnie wpłynąć na obieg dokumentów między KRS a Kancelarią Prezydenta i wręcz wydłużyć cały proces.
Ostatecznie KRS nie podjęła żadnej uchwały w tej sprawie, przekładając dyskusję na kolejne dni posiedzenia.
W odpowiedzi na pytania DGP dotyczące sytuacji tegorocznych aplikantów aplikacji ogólnej Kancelaria Prezydenta poinformowała, że termin spotkania, podczas którego wręczone zostaną przez prezydenta akty indywidualne egzaminowanym aplikantom, a nowo mianowani asesorzy złożą ślubowanie, został wstępnie zaplanowany na 13 września 2022 r. Jak zapewniono, po ostatecznym ustaleniu terminu nominowani zostaną niezwłocznie o nim poinformowani.