– Przedłożę to pismo składowi orzekającemu, który zawiesił postępowanie kasacyjne w związku ze sprawą toczącą się przed TK – mówi DGP Michał Laskowski, prezes SN kierujący Izbą Karną SN.
Chodzi o postępowanie, które ma związek z tzw. aferą gruntową i domniemanym przekroczeniem uprawnień przez ówczesne kierownictwo CBA z Mariuszem Kamińskim na czele. Wobec tych osób prezydent, nie czekając na prawomocne rozstrzygnięcie sądu, zastosował akt łaski, co stało się przyczynkiem do złożenia przez ówczesnego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wniosku do TK.