1 października 2022 r., w wieku 75 lat, zmarł Lech Paprzycki, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, prezes tego sądu kierujący Izbą Karną w latach 1999-2016 - poinformowano na stronie internetowej SN.

Lech Paprzycki po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim przeszedł całą ścieżkę kariery sędziowskiej. Jako asesor trafił do Sądu Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim (dziś sąd rejonowy). Później już jako sędzia orzekał w tamtejszym sądzie powiatowym i rejonowym. Następnie w latach 1980-1990 rozwijał swoją karierę w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Delegację do SN otrzymał w wieku zaledwie 36 lat, a w 1990 r. został powołany na stanowisko sędziego SN. Tam doceniono również jego zdolności organizatorskie i powierzono mu kierowanie Izbą Karną. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez 17 lat. Paprzycki startował dwukrotnie w wyborach na stanowisko I prezesa SN - w pierwszych przegrał rywalizację z nieżyjącym już Stanisławem Dąbrowskim, w drugich - z Małgorzatą Gersdorf.
Równolegle z karierą sędziowską rozwijała się także kariera naukowa Lecha Paprzyckiego. W 1984 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2007 r. - stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Szczecińskim. W tym samym roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego).
Lech Paprzycki w swojej pracy zarówno orzeczniczej, jak i naukowej poświęcał się przede wszystkim prawu karnemu.
- Niemal całe swoje życie zawodowe poświęciłem właśnie prawu karnemu materialnemu i procedurze karnej - mówił w 2014 r. w rozmowie z DGP sędzia Paprzycki.
Oprócz tego były prezes IK SN miał na swoim koncie kilkadziesiąt cenionych publikacji z zakresu problematyki psychiatrycznej i psychologicznej w prawie i postępowaniu karnym.
- To zainteresowanie przyszło z czasem. Kiedy zacząłem orzekać w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, miałem bowiem przyjemność nawiązać kontakt z wybitnymi psychiatrami, pracownikami szpitala psychiatrycznego w Tworkach oraz Instytutu Psychiatrii Sądowej na czele z wyśmienitym panem dr Rutkowskim - opowiadał prezes Paprzycki.
Jest autorem przywoływanego w wielu komentarzach i podręcznikach artykułu zawierającego opracowanie dotyczące opiniowania psychiatryczno-psychologicznego w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie.
Lech Paprzycki zasiadał również w wielu gremiach naukowych, takich jak Rada Naukowa Instytutu Ekspertyz Sądowych, w której pełnił funkcję przewodniczącego. Był również wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna