Do tego dochodzą dysproporcje w obciążeniu sędziów administracyjnych sprawami – jak wynika z założeń projektu w Warszawie jeden sędzia zajmuje się średnio 220 sprawami, w Białymstoku – 116.
Odpowiedzią na te problemy mają być nowelizacje kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.), które zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.