W sobotę 17 września weszła w życie druga część reformy prawa drogowego zaostrzająca sankcje za wykroczenia i niektóre przestępstwa drogowe. W ramach pierwszej części, od 1 stycznia wprowadzono m.in. nowe wykroczenia, podniesiono dolne i górne granice grzywien orzekanych przez sąd oraz w postępowaniu mandatowym, a także wprowadzono nowy taryfikator mandatów (Dz.U. z 2021 r. poz. 2328). Teraz do tego doszedł nowy taryfikator punktów karnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1951) i inne zasady ich kasowania oraz zaczęły obowiązywać przepisy o recydywie wykroczeniowej. Co do tej ostatniej w ostatnich dniach w przestrzeni medialnej narosło sporo przekłamań, dlatego warto wyjaśnić, kiedy i za jakie wykroczenia sąd lub policjant będą zobligowani do nałożenia kary grzywny w podwójnej wysokości.
O to, jak interpretować nowe przepisy, zapytaliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale odpowiedź resortu była wymijająca. Ministerstwo Sprawiedliwości odesłało nas z kolei do Ministerstwa Infrastruktury, a to nie odpowiedziało wcale. O wyjaśnienia poprosiliśmy więc ekspertów. W rezultacie sytuacja przedstawia się następująco. ©℗