Niedawno powołana Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wydała w zeszłym tygodniu orzeczenia odnoszące się do problemu odsuwania od orzekania sędziów z powodu wydania przez nich orzeczeń, które nie spodobały się władzy. W dwóch z nich doszło do merytorycznej oceny takiego wykorzystania art. 130 par. 1 prawa o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.), w jednej zaś sprawie skład orzekający nie zdecydował się na to, uciekając w formalizm.

Kontrowersyjne użycie