Komisja Europejska nie musiała ujawniać szczegółów negocjacji dotyczących zakupu szczepionek przeciwko COVID-19 – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie wykluczył jednak, że w przyszłości będzie musiała to zrobić.

O dostęp do pełnej dokumentacji dotyczącej zakupu szczepionek wnosiło wielu zainteresowanych. Dwa najświeższe wyroki dotyczą wniosku niemieckiego dziennikarza. Komisja Europejska udostępniła mu część dokumentów, ale wiele informacji utajniła z różnych powodów. TSUE uznał, że miała do tego prawo.
Jeden z argumentów dotyczył ochrony interesów handlowych producentów szczepionek. Dziennikarz przekonywał, że nie można się nim posługiwać, skoro np. władze Belgii same opublikowały ceny proponowane przez producentów. TSUE zwrócił uwagę, że kwot tych nie można utożsamiać z tymi, jakie padały podczas negocjacji, a poza tym decyzja władz jednego państwa członkowskiego nie zwalnia KE z samodzielnego badania interesów handlowych producentów. Ci zaś konkurują ze sobą i prowadzą niezależne negocjacje z innymi państwami. Ujawnienie żądanych informacji mogłoby mieć na nie niemały wpływ.
KE powołała się również na wyjątek z art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Pozwala on nie ujawniać informacji, które naruszałyby proces decyzyjny. Zdaniem TSUE argument ten był jak najbardziej słuszny w trakcie prowadzenia negocjacji. Nie można jednak wykluczyć, że przy kolejnych wnioskach niektóre z dokumentów będą już musiały zostać ujawnione. KE nie może bowiem powoływać się na fakt prowadzenia negocjacji nad stworzeniem portfela szczepionek na czas nieokreślony. Wyjątek ze wspomnianego rozporządzenia może być bowiem stosowany tylko w okresie, przez który ochrona dokumentu jest uzasadniona na podstawie jego treści. Innymi słowy, po zakończeniu negocjacji nie można już powołać się na przepis chroniący proces decyzyjny (obydwa wyroki dotyczą jednak decyzji wydanych przed zakończeniem negocjacji).

orzecznictwo

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 września 2022 r. w sprawach: T-651/21 oraz T-448/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia