Jak zapowiada Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych (OZZKS), protest będzie się odbywał przed budynkiem Sejmu, u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej. Ma mieć charakter happeningowy, ale jednocześnie pozwolić na przedstawienie problemów całego środowiska.
Jak zaznacza OZZKS, bezpośrednimi powodami podjęcia decyzji o proteście była przede wszystkim pogarszająca się sytuacja finansowa kuratorów – także w obliczu coraz wyższej inflacji – oraz konieczność finansowania kosztów ponoszonych w ramach obowiązków służbowych z własnej kieszeni. Znaczenie mają także niekorzystne zmiany w projekcie ustawy o kuratorach sądowych i brak porozumienia z resortem sprawiedliwości. Głównymi postulatami protestujących mają być podwyżki wynagrodzeń w 2023 r. (co najmniej o 20 proc.), poprawa ogólnych warunków pracy (a zwłaszcza uregulowanie kwestii zwrotu kosztów za przejazdy w ramach wykonywania obowiązków służbowych) oraz wprowadzenie zmian do projektu ustawy, które będą zgodne z postulatami środowiska.