Do takich wniosków doszedł w jednym ze swoich najnowszych orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny. Postanowienie, którym odrzucono wniosek strony o zbadanie spełnienia wymogów niezawisłości i bezstronności przez sędziego, jest pierwszym opublikowanym rozstrzygnięciem wydanym przez NSA na podstawie prezydenckiej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1259).

Bez znaczenia