Sąd uznał zarzuty wobec dziennikarza dotyczące zniesławienia po wysłaniu pytań do biura prasowego jednej ze spółek energetycznych. Takie orzeczenia szkodzą społeczeństwu, a dziennikarz powinien być uniewinniony - wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich i złożył kasację w SN.

W sprawie tej - jak poinformowało Biuro RPO - sąd I instancji uznał dziennikarza za winnego części zarzucanych mu czynów i nałożył na niego karę grzywny. Sąd II instancji wprawdzie złagodził wyrok, ale nie uniewinnił dziennikarza, tylko warunkowo umorzył postępowanie na roczny okres próby oraz zobowiązał mężczyznę do przeprosin pokrzywdzonego i pokrycia kosztów procesu.

"Mimo że nałożona przez sąd II instancji kara jest względnie łagodna, to w niniejszej sprawie powinna być uznana w całości za nieproporcjonalną, a oskarżony powinien zostać uniewinniony" - podkreśla jednak w swej kasacji RPO. W jego ocenie dziennikarz działał w ramach swobody wypowiedzi gwarantowanej przez art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Ponadto - jak zwrócił uwagę RPO - zgodnie z wyrokiem oskarżony miał dopuścić się zniesławienia w wiadomości skierowanej do biura prasowego spółki. Jednak - jak argumentuje Rzecznik - celem tej korespondencji była właśnie weryfikacja informacji i opinii krążących w opinii publicznej. "Próba potwierdzenia tych informacji przez dziennikarza tym bardziej świadczy o jego dążeniu do zachowania dziennikarskiej rzetelności i zapobieżenia rozpowszechnienia pomawiających twierdzeń w artykule prasowym" - podkreślił.

Sprawa dotyczy dziennikarza pracującego dla lokalnej redakcji, który w lutym 2017 r. wysłał do biura prasowego spółki energetycznej działającej w jego regionie wiadomość mailową. Prosił w niej o stanowisko w sprawie łączenia przez jednego z pracowników spółki funkcji członka jej rady nadzorczej z funkcją burmistrza gminy, która ze spółką współpracuje.

W tym mailu - jak zrelacjonowało Biuro RPO - zawarte również zostały jednak "krążące w dyskusji publicznej opinie oraz niepotwierdzone i – jak ustalono w toku późniejszego postępowania – nieprawdziwe informacje na temat działalności tej osoby, która miałyby nosić znamiona niegospodarności i szkodzić finansowo gminie". Stało się to podstawą oskarżenia dziennikarza o zniesławienie.

"Dziennikarz zarówno zadając pytania, jak i przedstawiając zarzuty rozpowszechniane na terenie gminy, miał na celu uzyskanie informacji dotyczących konsekwencji łączenia funkcji burmistrza ze stanowiskiem w radzie nadzorczej spółki energetycznej współpracującej z gminą. Dążył więc do wyjaśnienia kwestii o istotnym znaczeniu dla lokalnej społeczności, w związku z czym trudno zarzucić mu nierzetelne działanie w złej wierze, mające na celu jedynie pomówienie skarżącego" - wskazał RPO.

Jak przypomniał Rzecznik, "granice dopuszczalnej krytyki są wobec polityków większe niż w odniesieniu do osób prywatnych, ponieważ ich działalność wymaga społecznej kontroli dokonywanej w głównej mierze przez dziennikarzy". "W przeciwnym razie zbyt nadgorliwa ochrona dobrego imienia polityków, ograniczająca możliwość publicznej dyskusji na choćby kontrowersyjne tematy związane z ich działalnością, ograniczałaby prawo obywateli do informacji i jawności życia publicznego" - argumentuje RPO.

W związku z tym Rzecznik wniósł w kasacji złożonej w Sądzie Najwyższym o uchylenie wyroku wobec mężczyzny i jego uniewinnienie. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński