Skarżącym w sprawie jest grecki sędzia. Ma on dziecko z partnerką, z którą rozstał się na miesiąc przed porodem. Pomiędzy rodzicami dochodziło do poważnych nieporozumień dotyczących dziecka, pomimo uznania ojcostwa przez Katsikerosa matka odmawiała zgody na przyznanie mu władzy rodzicielskiej. Skarżący odwołał się do sądów krajowych, które ustaliły restrykcyjny harmonogram kontaktów pozwalający ojcu na kontakt z córką w obecności matki i wybranej przez nią bliskiej osoby. Sądy odmówiły jednak przyznania mu władzy rodzicielskiej. Z upływem czasu, gdy relacja pomiędzy dzieckiem a ojcem miała stać się coraz bliższa, zostały mu przyznane dodatkowe kontakty sam na sam z córką.
Skarżący zwrócił się do ETPC, wskazując na naruszenie art. 8 konwencji w związku z ustaleniem przez sądy krajowe bardzo restrykcyjnego harmonogramu kontaktów niepozwalającego mu na nawiązanie z córką znaczącej relacji, co miało rażąco ograniczać jego prawa do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego.