Wbrew temu, co może się wydawać, konfiskata auta za jazdę w stanie nietrzeźwości wcale nie będzie dotyczyć tylko i wyłącznie najbardziej poważnych przypadków jazdy pod wpływem alkoholu, jak spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości czy prowadzenie w znacznym stopniu upojenia (powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi albo 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu) lub odurzenia narkotykami w analogicznym stopniu. Po wejściu w życie nowelizacji kodeksu karnego (obecnie trwają prace w Senacie) i wprowadzeniu art. 178a par. 5 k.k. sankcja ta będzie mogła zostać zastosowana także w przypadku, gdy stan nietrzeźwości choćby minimalnie przekracza wartość 0,5 promila, o ile kierujący był wcześniej skazany za jazdę w stanie nietrzeźwości. A więc popełnił przestępstwo z art. 178a par. 4 k.k. Przy czym nie będzie mieć znaczenia, czy za pierwszym razem stwierdzono u kierowcy 1,5 czy 0,55 promila. Liczy się sam fakt uprzedniego skazania z art. 178a par. 1 k.k., który powoduje, że czyn jest kwalifikowany jako przestępstwo z art. 178a par. 4 k.k.

Względniejsze prawo nie zadziała