Spór ciągnie się od lutego 2021 r., kiedy to dyrektor KSSiP wydał decyzje odmawiające dwóm osobom dopuszczenia do egzaminu sędziowskiego. Jego zdaniem nie spełniły one ustawowego wymogu przepracowania wskazanego okresu na stanowisku asystenta sędziego. Dyrektor szkoły uznał bowiem, że do tego okresu nie można zaliczyć czasu, kiedy to wnioskujący pracowali w Sądzie Najwyższym. Sprawy znalazły finał w sądzie administracyjnym, który niedawno prawomocnie uznał, że rację mieli skarżący.