Samorządy prawnicze krytykują pomysł weryfikowania zgodności z konstytucją przepisów o przynależności do izby adwokackiej bądź radcowskiej na podstawie miejsca siedziby kancelarii lub zamieszkania. O zbadanie tej kwestii wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego grupa posłów rządzącej koalicji (sygn. akt K 6/22). Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę, wskazując, że poselski wniosek jest nie tylko bezzasadny, ale również szkodliwy.

– Adwokaci i radcowie prawni jako rzecznicy praw obywateli dają poczucie przebywania pod opieką prawa i ochrony przed arbitralnością władzy – powiedział podczas posiedzenia prezes NRA Przemysław Rosati. – Wolny i niezależny adwokat to gwarancja realizacji prawa do rzetelnego procesu sądowego, w tym prawa do obrony. Uderzanie w niezależność samorządu zawodu zaufania publicznego to uderzanie w prawa obywateli – dodał.
W uchwale Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że obecny ustrój adwokatury zapewnia właściwe sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu. Adwokaci podkreślają też, że obowiązujący dziś model gwarantuje wykonywanie zawodu w sposób wolny i niezależny.