Znamy już wyniki tegorocznego egzaminu adwokackiego. Ogólna zdawalność wyniosła 82 proc., przy czym widać znaczną rozpiętość między osobami, które ukończyły aplikację w zeszłym roku (90 proc. wyników pozytywnych), a tymi, które przystąpiły do egzaminu bez aplikacji (54 proc. zdało). Z czego to może wynikać?
To kolejny dowód na to, że aplikacja jest zdecydowanie najlepszą drogą do zawodu. Wynika to z tego, że jest ona przedsięwzięciem celowanym m.in. w zdanie egzaminu. Przez całe trzy lata jej trwania, przez kolejne przedmioty, z którymi aplikanci się spotykają, przewija się temat egzaminu adwokackiego. Natomiast osoby, które przystępują do niego z innych uprawnień niż aplikacja, przygotowują się do niego samodzielnie bez wsparcia, jakie daje szkolenie aplikantów adwokackich.