Chodzi o regulacje umożliwiające nałożenie sankcji na rodzica (pod którego stałą opieką pozostaje małoletni) niewypełniającego obowiązków związanych z orzeczeniem sądu opiekuńczego lub ugody, w których unormowano zasady kontaktów z drugim rodzicem. W takim przypadku sąd, uwzględniając jednak sytuację majątkową opiekuna, zagrozi mu koniecznością zapłaty kary pieniężnej na rzecz drugiego za każdorazowe naruszenie postanowień wyroku lub ugody. Jeżeli ostrzeżenie nie poskutkuje, rodzic będzie musiał liczyć się z koniecznością poniesienia strat finansowych.
Taki stan faktyczny był podstawą wniesienia skargi konstytucyjnej, w której skarżącymi była matka i jej małoletnia córka. Po rozwodzie rodziców zasady kontaktów z ojcem zostały ustalone przez sąd opiekuńczy. Córka nie chciała jednak widywać się z rodzicem, co poskutkowało nałożeniem na jej matkę kary pieniężnej. Ze względu na wielokrotność naruszenia orzeczenia sądowego, ostatecznie wyniosła ona aż 13,5 tys. zł.