Nowelizację Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w tej sprawie poparło jednogłośnie 446 głosujących posłów. Zmiana była inicjatywą Senatu. W lutym br. Senat przygotował projekt nowelizacji po rozpatrzeniu jednej z petycji, która do niego trafiła. Teraz uchwalona nowelizacja wróci do Senatu.

Jak wskazywano w uzasadnieniu tej zmiany aktualnie możliwość doręczenia pism także na adres skrytki pocztowej przewidują zarówno - Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Skoro - argumentowano - taka możliwość "nie spowodowała problemów nawet w tak ważnych sprawach jak proces karny, to powinna ona być również przewidziana w postępowaniu przed sądami administracyjnym".

Reklama

Według zamierzeń zmiana ma zapewnić ułatwienie dostępu do sądu osobom, które z różnych przyczyn nie mogą odbierać korespondencji w miejscu zamieszkania, w tym osobom bezdomnym oraz uwzględnić okoliczność, że "niejednokrotnie korzystanie ze skrytki pocztowej jest dla adresata wygodniejsze".

Dlatego dodany do ustawy przepis głosi, że "na wniosek adresata doręczenie może być dokonane na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej". "W takim przypadku pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego (...) składa się w placówce pocztowej tego operatora, umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata. W zawiadomieniu wskazuje się placówkę pocztową operatora, w której złożono pismo, oraz zamieszcza się informację, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia" - stanowi dodany przepis.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ par/