Kradzież, kradzież leśna, paserstwo oraz zniszczenie mienia są tzw. czynami przepołowionymi. Oznacza to, że w przypadku gdy wartość mienia jest niewielka (kodeks wykroczeń reguluje tzw. granicę przepołowienia na poziomie 500 zł), taki czyn jest traktowany jako wykroczenie. Dopiero gdy wartość zrabowanego lub zniszczonego mienia przekracza tę granicę, mamy do czynienia z przestępstwem (patrz infografika).