Jak informowaliśmy we wczorajszym wydaniu DGP, rząd rozpoczął prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektem nowego prawa o ustroju sądów powszechnych (dalej: u.s.p.), którego głównymi celami są spłaszczenie struktury sądownictwa oraz wprowadzenie jednolitego stanowiska sędziego sądu powszechnego. Teraz opublikowano również projekt przepisów wprowadzających do tej ustawy.
Reforma czy demolka