Likwidacja jednego szczebla sądów powszechnych oraz wprowadzenie jednolitego stanowiska sędziego sądu powszechnego – to główne cele opublikowanego wczoraj projektu nowego prawa o ustroju sądów powszechnych. Przewiduje on wprowadzenie dwóch szczebli sądownictwa – w pierwszej instancji sprawy będą rozpatrywane przez sądy okręgowe, zaś w drugiej przez sądy regionalne. Zgodnie z propozycjami procedura nominacyjna będzie ograniczona do jednego aktu mianowania – na pierwsze stanowisko sędziowskie. Późniejsza ewentualna zmiana miejsca służbowego sędziego będzie skutkiem decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości.
Autorem dokumentu jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które o zmianach w sądach powszechnych jako domykających reformy w wymiarze sprawiedliwości mówiło od wielu miesięcy. Resort proponuje wprowadzenie dwóch szczebli sądownictwa – w pierwszej instancji sprawy miałyby być rozpatrywane przez sądy okręgowe, w drugiej przez sądy regionalne. Sądy będą tworzone przez ministra sprawiedliwości dla jednej lub większej liczby gmin, a w uzasadnionych przypadkach będzie można powołać więcej niż jeden sąd okręgowy w obrębie tej samej gminy. Z sądów znikną wydziały, a w ich miejsce pojawią się izby.