Przypomniał o tym ministrowi Zbigniewowi Ziobrze prezes ID Adam Roch. Informacja o wystosowaniu przez niego do PG uwag „o stwierdzonych nieprawidłowościach, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia sprawnego rozpoznawania spraw należących do właściwości Izby Dyscyplinarnej”, została upubliczniona przez służby prasowe Sądu Najwyższego.
Jak czytamy w zamieszczonym komunikacie, uwagi te sformułowano na kanwie dwóch spraw, ale mają one uniwersalny charakter. Chodzi o błędną interpretację przepisów dotyczących biegu postępowania dyscyplinarnego prokuratorów, co skutkowało pozbawieniem PG możliwości uczestniczenia jego przedstawiciela w rozprawie, a także pozostawieniem bez rozpoznania wniesionych przez ten organ środków odwoławczych.