Dominika Bychawska-Siniarska, członek zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
W wyroku trybunał rozwinął orzecznictwo dotyczące pluralizmu w mediach i wyjaśnił wzajemne powiązania między wewnętrznymi i zewnętrznymi aspektami pluralizmu mediów, zakres marginesu oceny przyznanego państwom oraz poziomu kontroli mającego zastosowanie do ograniczeń w tej dziedzinie.
Skarżąca spółka prowadziła krytycznie nastawioną do partii rządzącej stację telewizyjną NIT. Koncesja na nadawanie została cofnięta z powodu „braku neutralności i bezstronności w programach informacyjnych nadawanych w ramach krajowych sieci publicznych”. Decyzja o jej wygaszeniu została utrzymana przez mołdawskie sądy, w wyniku czego spółka poskarżyła się do ETPC na naruszenie swobody wypowiedzi i – w związku z zamknięciem całej stacji telewizyjnej – prawa własności.