Pismo do Służby Więziennej w tej sprawie wystosowała Hanna Machińska, zastępczyni rzecznika praw obywatelskich. Podkreśliła w nim, że przywrócenie częstotliwości widzeń wskazanej w kodeksie karnym wykonawczym zwiększy możliwość realizacji prawa do życia rodzinnego i prywatnego zarówno osadzonych, jak i ich rodzin.
Biuro RPO dokonało przeglądu informacji o obecnych zasadach widzeń dostępnych na stronach internetowych 30 wybranych jednostek penitencjarnych. Okazało się, że w niektórych z nich utrzymano część praktyk z czasów epidemii, choć liczba zachorowań i hospitalizacji znacznie spadła, a zwiększyła się liczba osób zaszczepionych.