Sądy mają nie tylko prawo, ale i obowiązek korzystać z przysługującej im kompetencji derogacyjnej pozwalającej odmówić stosowania określonego przepisu w zakresie, w jakim pozostaje on sprzecznym z ustawą zasadniczą. A to ze względu na sposób działania obecnego Trybunału Konstytucyjnego oraz trwający w nim paraliż personalny. Tak uznał w jednym z orzeczeń Sąd Okręgowy w Krakowie.
Polityczne wybory