Przygotowania do zniesienia zakazu tzw. success fee są na ukończeniu. To element szerszych prac nad gruntowną przebudową Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (potocznie zwanego kodeksem etyki), trwających od 2016 r., kiedy to uchwałę w tej sprawie podjął Krajowy Zjazd Adwokatury. W poprzedniej kadencji przygotowano projekt nowego kodeksu, ale KZA w 2021 r. odrzucił go i zdecydował, że zamiast tego wprowadzone zostaną punktowe zmiany w kwestiach tego wymagających. Zjazd upoważnił też Naczelną Radę Adwokacką do dokonania przeglądu obecnych regulacji i wprowadzenia ewentualnych korekt w drodze uchwały NRA.
Rekomendacje zespołu