W obu organach rozpoczęło się łącznie 1720 nowych spraw (1584 w 2020 r.), zakończyły się 1723 postępowania (1540 w 2020 r.), w toku pozostaje zaś 2541 spraw (2544 w 2020 r.). Wzrost liczby wniesionych spraw do TSUE wynika głównie ze znacznego wzrostu liczby odwołań od orzeczeń Sądu UE, który z kolei zwiększył swoją aktywność w ubiegłym roku.
Nieco wyższa była również liczba wniesionych w 2021 r. odesłań prejudycjalnych (576 w porównaniu z 556 w 2020 r.). Najwięcej takich wniosków wpłynęło do TSUE z Niemiec (106), Bułgarii (58), Włoch (46), Rumunii (38), Austrii (37), Belgii (36), Hiszpanii (35) oraz Polski (34). Szczególnie istotny wzrost liczby odesłań zanotowano z sądów bułgarskich (58 w porównaniu z 28 w 2020 r.) oraz rumuńskich (38 przy 20 w 2020 r.).