O tym, że w przepisach regulujących skargę nadzwyczajną należy dokonać pewnych korekt, eksperci mówią od dawna. Na problemy, jakie pojawiły się po wprowadzeniu tej instytucji do porządku prawnego, wielokrotnie zwracał uwagę m.in. rzecznik praw obywatelskich. Jest on jednym z dwóch podmiotów mających nieograniczoną legitymację do wnoszenia tego typu środka zaskarżenia. Ostatnio swoje pomysły na dokonanie zmian w zakresie skargi nadzwyczajnej przedstawili w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym posłowie Solidarnej Polski.
Dużo wniosków