– Moja propozycja polega na prostej zmianie w ustawie o rzeczniku praw dziecka, by instytucje miały obowiązek informowania rzecznika o śmierci dziecka, a także w kodeksie postępowania karnego. W tej drugiej kwestii chodzi o to, by RPD mógł przystąpić do postępowania karnego w celu wykonywania praw pokrzywdzonego lub jako oskarżyciel posiłkowy – mówi DGP Mikołaj Pawlak.
Rozwiązanie, wzorowane na funkcjonującej od lat na Wyspach Brytyjskich procedurze Serious Case Review, polega m.in. na powołaniu w biurze RPD rady, której zadaniem będzie analiza systemowa przypadków krzywdzenia dzieci, w szczególności zakończonych śmiercią, pod kątem oceny działań instytucji i organizacji zajmujących się ochroną lub pomocą.