Wraz z początkiem roku weszła w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2328). W mediach najgłośniej było przy tej okazji o podniesieniu stawek mandatów, ale nowela zawiera także liczne zmiany, m.in. w kodeksie postępowania cywilnego. Szczególnie duże zainteresowanie wśród adwokatów wywołało dodanie par. 51 do art. 117 k.p.c. Przewiduje on, że prokurator ma obowiązek złożyć wniosek o ustanowienie dla poszkodowanego w wypadku drogowym lub jego najbliższych pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Ma na to 14 dni po postawienia sprawcy zarzutów. Chodzi tutaj o takie czyny jak:
■ przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ruchu lądowym (o ile jego skutkiem była śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu),