Wybór sędziego TK jest konieczny, ponieważ 23 lipca ub. roku upłynęła kadencja sędziego Leona Kieresa.

Jak wynika z informacji na stronie Sejmu, grupa posłów PiS zgłosiła kandydaturę Bogdana Święczkowskiego, pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego, prokuratora krajowego, 26 stycznia tego roku. W poniedziałek kandydatura ta została skierowana do zaopiniowana przez komisję sprawiedliwości i praw człowieka.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, kandydata na to stanowisko może zgłosić grupa 50 posłów lub Prezydium Sejmu. Sędzia TK jest wybierany przez Sejm na 9-letnią kadencję.

Reklama

Święczkowski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbył także aplikację prokuratorską. Pracował kolejno w Prokuraturze Rejonowej w Sosnowcu, Prokuraturze Okręgowej w Katowicach i, od 2001 roku, w Prokuraturze Krajowej. Od 2005 pełnił obowiązki zastępcy Dyrektora Biura do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej (od 2009 dyrektora), a także prokuratora Prokuratury Apelacyjnej. W 2006 roku został powołany na prokuratora Prokuratury Krajowej. W latach 2006-2007 był szefem ABW.

W latach 2010-2015 pozostawał prokuratorem w stanie spoczynku. W tym czasie Święczkowski został wybrany na radnego śląskiego sejmiku wojewódzkiego, a w wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał mandat poselski z listy PiS. W 2015 został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w 2016 na stanowisko prokuratora krajowego i zastępcy prokuratora generalnego. Jest również wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

"Zarówno wyróżniająca się wiedza prawnicza oraz bogate doświadczenie naukowe i zawodowe w dziedzinie prawa wskazują, że pan Bogdan Święczkowski jest bardzo dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego" - czytamy w zgłoszeniu kandydatury, podpisanym przez kilkudziesięciu posłów klubu PiS.

Sędzia Leon Kieres orzekał w Trybunale Konstytucyjnym od lipca 2012 roku. W październiku 2020 r. zgłosił zdanie odrębne do głośnego wyroku TK odnoszącego się do przepisów o dopuszczalności aborcji. Jest profesorem nauk prawnych, uznanym polskim prawnikiem. W przeszłości był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, senatorem Platformy Obywatelskiej i członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.(PAP)

autor: Mikołaj Małecki