Od momentu wejścia w życie RODO administratorzy danych są zobowiązani w ciągu 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia zgłosić je prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne, by incydent wiązał się z ryzykiem naruszenia praw lub wolności. Ubiegły rok przyniósł rekordową liczbę takich zgłoszeń. Było ich prawie 13 tys., podczas gdy rok wcześniej 7,5 tys. (patrz: grafika).
- W porównaniu z poprzednimi latami odnotowano zwiększoną liczbę naruszeń polegających na zaszyfrowaniu danych osobowych w wyniku działania złośliwego oprogramowania typu ransomware - zwraca uwagę Adam Sanocki, rzecznik prasowy UODO.