W 2005 r. Jan Banaszczyk, redaktor naczelny „Kętrzyńskiego Forum”, opublikował serię artykułów dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala w Kętrzynie. Dziennikarz zarzucał szpitalowi niegospodarność i błędy w zarządzaniu, opisał też przypadki błędów w sztuce popełnianych m.in. przez ordynatora oddziału chirurgii szpitala. Sytuację w placówce dziennikarz komentował jako dramatyczną, a przyczyn tego stanu upatrywał m.in. w niekompetencji personelu. W swych artykułach Banaszczyk opierał się głównie na informacjach pozyskanych od rozmówców (w tym od krewnych pacjentów oraz pracowników szpitala), powoływał się również na anonimowy list otwarty skierowany do starosty powiatu.
Na skutek prywatnego aktu oskarżenia wniesionego zarówno przez sam szpital, jak i wspomnianego chirurga, w 2009 r. Banaszczyk został uznany za winnego zniesławienia oraz skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata próby. Sąd rejonowy nakazał też dziennikarzowi zapłatę 1 tys. zł nawiązki na cel społeczny. W 2010 r. sąd okręgowy uniewinnił oskarżonego od zarzutu zniesławienia szpitala, lecz utrzymał w mocy wyrok skazujący za zniesławienie chirurga. Sąd odwoławczy zmienił też karę pozbawienia wolności na karę 6 tys. zł grzywny.