Dziś postępowanie w tym względzie trwa nawet trzy, cztery miesiące, tymczasem przygotowywany właśnie w resorcie projekt nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz kodeksu postępowania cywilnego zakłada, że na rozpoznanie wniosku referendarze sądowi będą mieli siedem dni.
Podstawą rozpoznania wniosku będą informacje zawarte w formularzu oświadczenia i ewentualnie złożone wraz z nim dokumenty. Formularz zastąpi obecnie stosowane wzory oświadczeń. Podanie nieprawdziwych informacji lub ich zatajenie skutkować będzie odpowiedzialnością karną osoby składającej oświadczenie.