Chodzi o orzeczenie, które zapadło w październiku br., a którego istotnym tłem była wrześniowa nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491). Kontrowersyjna zmiana przepisów spowodowała m.in. umorzenie z mocy prawa tych postępowań o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, które zostały wszczęte po upływie 30 lat od ogłoszenia lub doręczenia decyzji i nie zakończyły się prawomocnym rozstrzygnięciem. Jak informowaliśmy w DGP, resort rozwoju stał na stanowisku, że w tego typu sprawach stronę wystarczy poinformować o umorzeniu zwykłym pismem. Skutek nastąpił bowiem z mocy prawa. Prawnicy podkreślali jednak, że takie rozumowanie nie jest prawidłowe i ogranicza prawa strony do sądowoadministracyjnej kontroli rozstrzygnięcia. Te wątpliwości potwierdził właśnie WSA w Warszawie. Dotarliśmy do uzasadnienia wyroku.
Pandemia nie jest usprawiedliwieniem