Nadmiernie sformalizowana procedura w sporach cywilnych, która co prawda umożliwia szybsze uzyskanie rozstrzygnięcia, lecz nie zawsze jest ono sprawiedliwe – to zdaniem BCC główny powód małego zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców, którzy przez ustawodawcę są błędnie postrzegani jako profesjonaliści także w dziedzinie prawa.
Jak wskazuje BCC, ani dotychczasowe reformy kodeksu postępowania cywilnego, ani promowanie mediacji nie zmieniły tego stanu rzeczy, a wręcz go pogłębiły. Podobnie jest zdaniem przedsiębiorców z prezydenckim projektem ustawy o sędziach pokoju, który „może budzić nadzieję na poprawę systemu, jednak są rozwiązania zapisane w projekcie, które wbrew intencjom projektodawcy spowodują pogorszenie działania sądownictwa”.