Jak tłumaczył Maciej Czajka, sędzia tamtejszego sądu, podjęli oni decyzję, że w sytuacji gdy w składach wieloosobowych znajdzie się taki sędzia, pozostali jego członkowie będą informowali strony o tym, że sąd, który orzeka, jest niezgody z Europejską konwencją praw człowieka. Zapowiedział również, że sędziowie będą składać wnioski o zawieszenia takich postępowań bądź składać zdania odrębne do wydanych w takim składzie orzeczeń.
Oświadczenie krakowskich sędziów trafiło na biurko prezes tamtejszego sądu, a zarazem członkini obecnej KRS Dagmary Pawełczyk-Woickiej. Ta w komunikacie zapowiedziała, że będzie się starała zaradzić zaistniałej sytuacji. „Prezes Sądu postanowił czasowo zmienić podział obowiązków (czynności) obowiązujący w Sądzie Okręgowym w Krakowie w ten sposób, aby sędziowie odmawiający orzekania z innymi sędziami nie uczestniczyli w losowaniu składu w sprawach rozpoznawanych w składach wieloosobowych” – napisała Pawełczyk-Woicka.