Pomimo wielkich nadziei Kukiz’15, przyjęta ustawa nie będzie stanowić punktu zwrotnego w zwalczaniu patologii politycznych.
Najbardziej konsekwentną regulacją jest ta, która będzie nakazywała sądom orzeczenia zakazu zajmowania określonych lub wszystkich stanowisk, pełnienia zawodów lub pełnienia pracy i usług na rzecz organów i instytucji państwowych, samorządowych oraz spółek, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10 proc. akcji lub udziałów. Orzeczenie o tym zakazie ma być obligatoryjne w przypadku skazania za wymienione tzw. przestępstwa korupcyjne, czyli przestępstwa określone w art. 228 par. 1 i 3–6, art. 230 par. 1, art. 230a par. 1, art. 250a par. 1 i 2, art. 271 par. 3, art. 296a par. 1, 2 i 4 oraz art. 305 par. 1 i 2 kodeksu karnego.