Dlatego Forum Obywatelskiego Rozwoju przedstawiło postulaty, które mają zmienić ten stan rzeczy. Po pierwsze, zdaniem FOR, reformy wymaga sposób przygotowania przyszłych „sędziów społecznych”.
– Publikowane od lat badania i raporty wskazują na niedostateczną wiedzę ławników na temat wykonywanej przez nich funkcji, co często uniemożliwia im efektywne działanie – mówi Piotr Oliński z FOR. Organizacja, w ślad za fundacją Court Watch, proponuje umożliwienie ławnikom korzystania z oferty szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. – Możliwości szkoleniowe powinny być jednak znacznie szersze. Organ sprawujący nadzór administracyjny nad sądami mógłby wydać niewiążący prawnie kodeks dobrych praktyk dotyczący udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwości. Powinien on zostać wykorzystany do promocji profesjonalizacji ławników, którzy oprócz reprezentowania społeczeństwa muszą wnosić do wymiaru sprawiedliwości branżową wiedzę niedostępną prawnikom – dodaje Oliński.