"W zgromadzeniu wzięło udział 23 z 26 sędziów Izby. W trakcie zgromadzenia 13 sędziów, podnosząc, że czują się związani uchwałą z 29 czerwca br. o odroczeniu poprzedniego zgromadzenia wyborczego, opuściło obrady, doprowadzając do zerwania kworum wymaganego do wyboru kandydatów na prezesa Izby, które na pierwszym posiedzeniu określone jest na dwie trzecie członków zgromadzenia" - przekazano w tym komunikacie.

Jak dodano, z tego powodu I prezes SN wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej na 16 września. Jak przypomniano - zgodnie z ustawą o SN - na tym kolejnym zgromadzeniu dla dokonania wyboru kandydatów wymagana będzie obecność co najmniej połowy członków zgromadzenia.