Kodeks postępowania karnego nakłada obowiązek pełnienia dyżurów na adwokatów i radców prawnych, co ma umożliwić korzystanie z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym. Szczegóły określił minister sprawiedliwości w rozporządzeniu z 23 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 920). Zgodnie z nim podejrzany lub oskarżony, który nie ma obrońcy, ma zostać pouczony przez organ prowadzący postępowanie o prawie do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Organ ten ma też obowiązek udostępnić listę obrońców pełniących dyżury zawierającą informacje kontaktowe.
RPO ma wątpliwości, czy ta ograniczona pula pełnomocników dyżurujących w danym dniu umożliwia swobodną realizację przez oskarżonego prawa do obrony. Możliwość wyboru obrońcy jest bowiem kluczowa dla budowy i utrzymania zaufania między klientem a jego pełnomocnikiem – podkreśla rzecznik. Dodaje, że zgodnie z konstytucją prawo do obrony nie może być ograniczane.